UPOWSZECHNIANIE GOLFA W POLSCE POPRZEZ TWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY GOLFOWEJ