UPOWSZECHNIANIE GOLFA W POLSCE POPRZEZ TWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY GOLFOWEJ
Publikacja,
[ENG] This report and the research behind it has been funded by The R&A along with many of the world’s leading golf companies. Collectively they have supported the work of the National Golf Foundation, a U.S. based golf business association, which has developed and maintains a complete inventory of golf facilities in the world.
POBIERZ
Publikacja,
[ENG] This report examines current demand and supply trends in the golf industry across the continent. In this context, KPMG’s Golf Advisory Practice conducted a pan-European survey of golf associations to analyze and comprehend the state of participation and the supply of golf courses. Based on our research, we now see that there are a number of signs proving that the stabilization of the golf market has continued.
POBIERZ
Publikacja,
[ENG] Central & Eastern Europe (CEE) only had 10 golf courses. Now, with recognition as a growth hotspot from golf’s leading architects (see KPMG’s Golf Development Cost Survey 2014), golf in CEE serves as a very attractive extra feature within a number of touristic resorts and residential communities existing or under development in the region.
POBIERZ
Publikacja,
[ENG] The report, which provides invaluable figures for key stakeholders in the golf industry, is the latest of KPMG\\\'s annual publications offering analysis and insights into Europe’s golf industry. This year\\\'s edition bears good news in store for the golf industry: stability and growth.
POBIERZ
Publikacja,
[ENG] Golf Participation in Europe 2015 - publikacja cykliczna KPMG, wydawana co 2 lata, analizująca rynek golfowy w Europie. Raport bazuje na oficjalnych danych statystycznych pochodzących ze stowarzyszeń golfa oraz innych podmiotów branżowych, udostępnionych na początku 2015 r. Aktualna edycja objęła 33 europejskie kraje.
POBIERZ
Publikacja,
[PL] Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój). Tworzenie pozytywnego dziedzictwa - przewodnik wyjaśnia dlaczego i w jaki sposób należy wprowadzić w życie w inwestycjach golfowych takie idee jak: włączenie do projektu ochrony ekosystemów i krajobrazu, efektywnego korzystania z zasobów oraz integrowanie lokalnych społeczności. Golf Environment Organization, 2013.
POBIERZ
Publikacja,
[ENG] Societal Benefits of Golf. Inspiration and Ideas for Local Partnership - przewodnik pokazuje jak poprzez golfa kreować i prowadzić lokalne inicjatywy oraz integrować społeczeństwo. Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, 2013.
POBIERZ
Publikacja,
[ENG] Affordable Golf Facility Development: Growing the Game - publikacja przedstawia przystępne instrumenty rozwoju golfa. The R&A, 2012.
POBIERZ
Publikacja,
[ENG] A practical guide for assessing your golf course\'s. Multifunctional potential - publikacja przedstawia rezultaty projektu badawczego poświęconego wielofuncyjności pól golfowych. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, 2014
POBIERZ
Publikacja,
[ENG] Multifunctionality on urban golf courses - publikacja poświęcona wielofunkcyjności miejskich pól golfowych. Stockholm Resilience Centre, University of Stockholm
POBIERZ
Publikacja,
[ENG] Golf around the world 2015 - raport przedstawia globalny charakter golfa i bada jego potencjał. Jest to podsumowanie wieloletniego projektu identyfikującego i weryfikującego wszystkie pola golfowe na świecie. The R&A, 2015.
POBIERZ