kosmalaprof. dr hab. Marek Kosmala – architekt krajobrazu zatrudniony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na stanowisku profesora. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku architektura krajobrazu. Projektuje parki miejskie i rehabilitacyjne oraz ogrody zabaw dziecięcych.
Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji naukowych, dziewięciu podręczników i skryptów oraz ponad 100 artykułów popularno-naukowych. Jest rzeczoznawcą SITO i biegłym Sądu Okręgowego w zakresie architektury krajobrazu. Opracował ponad sto ekspertyz i opinii sądowych.
Jest przewodniczącym Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 2 ds. sportu i rekreacji. Jest współautorem Polskich Norm dotyczących wyposażenia placów zabaw oraz tłumaczem i weryfikatorem norm europejskich z tego zakresu. Przewodniczy także Komitetowi Technicznemu ds. Sprzętu Sportowego, Urządzeń Rekreacyjnych i Sportowych przy Biurze Badań i Certyfikacji „COBRABID-BBC”.

W środowisku architektów krajobrazu dosyć powszechnie uważa się, że projektowanie i budowa pól golfowych należy do najtrudniejszych i najbardziej wymagających zadań. Od projektantów wymaga się wszechstronnej i głębokiej wiedzy oraz sporego doświadczenia. Skądinąd wiadomo, że projektantami wielu najlepszych pól golfowych na świecie są architekci krajobrazu. Gra w golfa jest urzekającym sposobem spędzania czasu na łonie natury. Najprościej mówiąc, polega ona na przyjemnym „spacerze” na świeżym powietrzu, po pięknym parku golfowym w miłym towarzystwie. W zależności od wielkości pola „spacer” ten ma długość od 3 do 6 kilometrów. Golf jest jedną z niewielu gier, w której starzejąc się można uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Wyjątkową cechą golfa jest także możliwość wspólnego grania osób o różnym stopniu wtajemniczenia. I chociaż, są to fakty ogólnie znane, to jednak w naszym kraju golfa uprawia stosunkowo niewielka liczba osób.

Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak ogólnie dostępnej wiedzy na temat projektowania i budowy niedrogich pól golfowych. W naszym kraju brakowało dotychczas kompletnego, a zarazem przystępnie i atrakcyjnie napisanego poradnika na temat budowy i zarządzania polami golfowymi. Lukę tę wypełnia prezentowana tutaj książka Jerzego Dutczaka pt. „Pola golfowe dla wszystkich. Poradnik inwestora”. Autor wykazał się dużą znajomością tematu, posiada ogromną praktykę i cenne doświadczenia, którymi w ciekawy sposób dzieli z czytelnikami. Jestem pewien, że oceniana książka stanie się cennym poradnikiem nie tylko dla ludzi zajmujących się budową i utrzymaniem pól golfowych.

kozierasRyszard Kozieras – członek PGA Polska od 1997 roku, ukończył trzyletni program szkoleniowy i posiada tytuł „PGA Qualified Golf Trainer”. Dwie kadencje był członkiem Zarządu tej organizacji. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, wydziału Zarządzania i Informatyki (rocznik 1995).
Był instruktorem golfa w Amber Baltic i Binowo Park. W tym czasie przez 2 lata był asystentem trenera reprezentacji Polski juniorów oraz reprezentował Polskę w eliminacjach do Pucharu Świata (Golf World Cup) na Jamajce w 1999 roku. W latach 2003-2009 pełnił funkcje managerskie na polu golfowym Toya, najpierw podczas budowy, potem w trakcie funkcjonowania pola.
Obecnie jest trenerem w Gradi Golf Academy, przedstawicielem handlowym dystrybutora sprzętu i odzieży Nike Golf oraz polskim dystrybutorem golfowych GPS GolfBuddy.

Golf w Polsce staje się coraz bardziej popularny. Obiekty golfowe służą zarówno członkom lokalnych społeczności jak i turystom, a często są niezbędnym elementem infrastruktury mającym przyciągać zagranicznych inwestorów. Powstanie i funkcjonowanie obiektu golfowego to złożony proces. W publikacji Jerzego Dutczaka znajdziemy kompleksowy opis wszystkich podstawowych zagadnień związanych z tym tematem. Jest to pierwsza tego typu pozycja w języku polskim. Potencjalni inwestorzy znajdą odpowiedzi na pytania, jakie wiążą się z tematem budowy różnego rodzaju obiektów do treningu i do gry w golfa, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Znajdziemy też informacje dotyczące marketingu, kosztów funkcjonowania i potencjalnych źródeł przychodów obiektów golfowych. Wszystko to sprawia, że „Pola golfowe dla wszystkich. Poradnik inwestora” jest obowiązkową lekturą wszystkich osób, organizacji i instytucji, które rozważają udział w przedsięwzięciu, jakim jest budowa obiektu do gry w golfa.