Cele projektu są realizowane przez Polski Związek Golfa we współpracy i przy udziale promotora projektu, do którego zadań w szczególności należą:

 1. Organizacja spotkań i utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego lub innych, potencjalnych inwestorów w zakresie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury golfowej.
 2. Kształtowanie długotrwałych relacji z potencjalnymi inwestorami.
 3. Budowanie bazy potencjalnych inwestorów.
 4. Prowadzenie działań zmierzających do zachęcenia potencjalnych inwestorów do budowy ogólnodostępnej infrastruktury golfowej.
 5. Wyposażanie potencjalnych inwestorów w wiedzę niezbędną do realizacji procesu inwestycyjnego i doradztwo w tym zakresie.
 6. Opracowanie modeli finansowania budowy ogólnodostępnej infrastruktury golfowej ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z UE.
 7. Organizacja modułów, prezentacji i paneli tematycznych poświęconych zagadnieniom Projektu w ramach konferencji lub seminariów adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego i innych, potencjalnych inwestorów.
 8. Opracowanie materiałów do oficjalnego serwisu internetowego Projektu.
 9. Opracowanie materiałów do publikacji prasowych poświęconych Projektowi.
 10. Pozyskiwanie sponsorów i partnerów Projektu.
 11.  Prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji priorytetów Projektu.

W dniu 1 kwietnia 2015 r. zarząd PZG powołał do pełnienia funkcji promotora projektu Radosława Pieniaka.

Radosław Pieniak

pieniak-radoslawOd kilkunastu lat w polskim golfie. Znaczące doświadczenie i know-how w budowaniu obiektów golfowych, zarządzaniu nowymi projektami, współpracy z samorządami, sponsorami, organizacji kampanii medialnych, 38 lat, wykształcenie wyższe. Pasjonat i propagator golfa. Uczestnik wielu wyjazdów golfowych o charakterze szkoleniowym i turniejowym za granicą (U.S.A, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja).

2009 – 2014

Dyrektor zarządzający, Sobienie Golf & Country Club (SKG&CC)
Udział w budowie pola golfowego z udziałem brytyjskiego architekta i amerykańskiego shapera, uruchomienie działania obiektu sportowego, członek założyciel klubu golfowego – 450 członków, 18-dołkowe pole golfowe klasy mistrzowskiej, 3-dołkowy obiekt treningowy, strzelnica golfowa, szkoła golfa, hotel, stadnina koni. Budowa marki SKG&CC (kamień węgielny pod budowę pola golfowego, uruchomienie działalności driving range i akademii golfa, uruchomienie pierwszej w Polsce filii brytyjskiej szkoły golfa Scotta Cranfielda, otwarcie 9-dołkowego pola golfowego klasy mistrzowskiej, otwarcie 18-dołkowego pola golfowego klasy mistrzowskiej. Kierowanie zespołem eksperckim sprawującym nadzór nad budową pola golfowego, zarządzenie budżetem i grupą podwykonawców, wybór dostawców systemu nawodnienia, wyposażenia pola golfowego (kosiarki, maszyny, wózki golfowe, oznakowanie itp.) pozyskiwanie członków klubu, sponsorów, reklamodawców, organizacja turniejów i imprez promocyjnych, pisanie felietonów o tematyce golfowej, nadzór nad Public Relations i marketingiem.

2010

Założyciel Polskiego Związku Właścicieli Pól Golfowych

2005

Pierwszy w Polsce projekt uruchomienia klubu golfowego typu indoor golf z symulatorami golfa w Hotelu Marriott w Warszawie

2001 – 2008

Golf Parks Poland – członek założyciel klubu golfowego, manager, organizator kilkuset eventów firmowych i golfowych.

Kontakt:
e-mail: promotor@pzgolf.pl
tel.: +48 501 276 888