Pole golfowe w Lublinie nad Zalewem Zemborzyckim

Akademia golfa jest zlokalizowana w Lublinie przy ul. Osmolickiej 1/6 na terenie przyległym do Zalewu Zemborzyckiego. Inwestorem jest Gmina Lublin, a administratorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie. Całość terenu zajętego pod inwestycję to około 4 ha terenów. Całkowita wartość projektu wynosi 2 971 787,83 złotych w tym 678 529,49 złotych stanowi współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu powstała strzelnica do golfa, akademia golfa i mini golf. Dodatkowo wybudowany został budynek dydaktyczny, w którym odbywać się będą zajęcia teoretyczne z młodzieżą. Obiekt został wyposażony w monitoring. Wprowadzono rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność. Wykorzystywany jest szeroko-pasmowy dostęp do internetu, a klienci mogą dokonywać rezerwacji usług on-line. Zakupiono symulator golfowy oraz wyposażenie umożliwiające organizację spotkań, konferencji i przedstawień. W obiekcie jest planowane prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół oraz bezpłatnej nauki gry w golfa dla najmłodszych. Okoliczne tereny zielone zostały atrakcyjnie zagospoda-rowane, a na obszarze strzelnicy do golfa dodatkowo zainstalowano oświetlenie.

W skład akademii golfa wchodzą:

 • driving range;
 • putting green;
 • chipping green;
 • 6-dołkowe pole golfowe;
 • 18-dołkowe pole do minigolfa;
 • budynek klubowy o przeznaczeniu socjalno-dydaktycznym.

Driving range o wymiarach: szerokość 75 metrów, długość 290 metrów jest zlokalizowany na osi północ – południe. Z lewej strony DR rozpięta jest siatka zabezpieczająca o wysokości 10 m, która uniemożliwia przelot piłek do ścieżki rowerowej. DR jest wyposażony w 10 stanowisk zaopatrzonych w maty o wymiarach 150 × 150 cm oraz pas trawy o szerokości 4 m do treningu uderzeń z trawy.

DR jest zaopatrzony w 6 tablic odległościowych, umieszczonych na dystansie 50 m, 75 m, 100 m, 125 m, 150 m, 175 m, które służą jako cele dla graczy.

Zadaszenie w postaci prostej konstrukcji drewnianej obejmuje sześć stanowisk treningowych. W sumie wszystkich stanowisk treningowych jest 20 (łącznie do gry z maty i powierzchni trawiastej).

Chipping green jest usytuowany między driving range a pierwszym tee pola golfowego. Powierzchnia do treningu wynosi około 1000 m2 i jest zaopatrzona w odpowiednie spady (breaki). Na tym terenie znajduje się bunkier treningowy umożliwiający trenowanie strzałów z piasku. Putting green o wielkości 800 m2 znajduje się w pobliżu domku klubowego.

Obszary tee są podniesione w relacji do otaczającego terenu. Pole umożliwia trening z różnych położeń piłki. Greeny również są wyniesione względem terenu. Na polu umieszczono trzynaście bunkrów piaszczystych. Woda do podlewania jest czerpana z własnego ujęcia.

Budynek klubowy ma powierzchnię 120 m2 i jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Składa się z następujących pomieszczeń:

 • sali dydaktyczno-szkoleniowej o powierzchni 60 m2;
 • sklepu golfowego o powierzchni 20 m2;
 • recepcji o powierzchni 20 m2;
 • szatni męskiej i damskiej wraz natryskami oraz toaletą.

Do budynku klubowego przylega budynek zaplecza technicznego służący do przechowywania maszyn oraz innych narzędzi. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

 • pomieszczenie biurowe dla greenkeepera;
 • toaleta;
 • warsztat;
 • narzędziownia;
 • szatnie;
 • miejsce do mycia i pielęgnacji maszyn i narzędzi.