Zamkowa Akademia Golfa – Baranów Sandomierski

Akademię golfa w Baranowie Sandomierskim wybudowano na terenie 4 ha w północnej części kompleksu zamkowo-parkowego. Przed realizacją projektu na tym terenie była część gospodarcza ogrodu zamkowego, sad i budynek oranżerii. W ramach projektu zrealizowano budowę: oświetlonego driving range; trzech dołków par 3 o długości 80-140 m; obszaru treningowego złożonego z putting greenu oraz chipping greenu z bunkrem treningowym. Ze względu na reprezentacyjny charakter pole golfowe zostało dekoracyjnie oświetlone odpo-wiednio rozmieszczonymi lampami.

W ramach projektu odnowiono budynek oranżerii i zaadaptowano ją do pełnienia funkcji zaplecza aka-demii golfa. W oranżerii mieści się biuro wraz z wypożyczalnią sprzętu golfowego i magazynkiem, sanitariaty i szatnia dla graczy. Dodatkowo w budynku można zorganizować imprezę firmową z cateringiem.

Oranżeria jest obiektem historycznym i w ramach remontu przywrócono jej pierwotny wygląd kierując się dokumentacją ikonograficzną.

Driving range z dziesięcioma stanowiskami został przykryty zadaszeniem, którego kolorystyka, materiały i styl budowy nawiązuje do budynków zamkowych. Średnia długość DR wynosi 155 m. Dodatkowo teren DR został zabezpieczony z 3 stron siatką umieszczoną na wysokich słupach. W ocenie projektanta długość DR i wysokie ogrodzenie zapewniają możliwość trenowania uderzeń wszystkimi rodzajami kijów.

Pierwotnie akademia golfa miała liczyć trzy następujące dołki:
Nr 1, par 3, dł. 140 m, inspirowany dołkiem nr 11 na polu Old Course w Szkocji, który wymagał bezpośred-niego strzału na green mocno broniony zespołem czterech bunkrów.

Nr 2, par 4, dł. 203 m, inspirowany dołkiem nr 3 na polu Murfied Golf Course w Szkocji, który umożliwiał użycie drivera. Dość skomplikowane otoczenie greenu i obecność linii drzew wzdłuż całego dołka sprawiały, że uderzenie to było dość ryzykowne. Premią za ryzyko miało być birdie.

Nr 3, par 3, dł. 141 m, inspirowany dołkiem nr 6 na polu Augusta International, USA. Krótki wąski dołek w założeniu wymagał dużej precyzji uderzenia.

Ostatecznie podczas procesu budowy zrezygnowano z dołka par 4 i wykonano zamiast niego dołek par 3 oraz dodatkowo chipping green z bunkrem. Zmieniono też planowany kierunek gry na polu na zgodny z ru-chem wskazówek zegarka, przy którym uderzenia slice dla praworęcznych graczy, pozostają wewnątrz obszaru gry. W sezonie 2013 chipping green został przerobiony na dołek golfowy par 3 o długości 70 m. Aktualnie aka-demia w Baranowie ma sumaryczny par 12 i liczy 4 dołki par 3 każdy.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Zamkowej Akademii w Baranowie Sandomierskim: www.baranow.com.pl/akademia-golfa.