Polski golf, którego najnowszą historię należy liczyć od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, to już kilkadziesiąt obiektów do gry zlokalizowanych na terenie całego kraju. Część z nich zlokalizowana została poza granicami miast (9- i 18-dołkowe pola golfowe), drugą grupę stanowią mniejsze obiekty treningowe położone bezpośrednio w obrębie aglomeracji miejskich.

Wykaz dostępnych w Polsce obiektów TUTAJ.

Szacuje się, że w naszym kraju ten sport uprawia, z różną częstotliwością, około 20 tys. ludzi, z czego ok. 4 tys. osób posiada już licencje sportowe (średni wzrost 5-10% rocznie). Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba graczy, pól i klubów golfowych zwiększyła się aż trzykrotnie.

Analiza porównawcza na tle innych krajów regionu wskazuje, że jest to dopiero początek naszej drogi. W państwach sąsiadujących z Polską golf jest niezwykle popularną formą spędzania czasu wolnego, co obrazują liczby posiadaczy licencji zrzeszonych w krajowych związkach sportowych oraz zarejestrowanych pól golfowych – Niemcy ok. 640 tys. zawodników i 728 pól; Szwecja ok. 480 tys. zawodników i 448 pól; Czechy 60 tys. zawodników i 102 pola. Pod tym względem prześcignęła nas nawet Słowacja, która ma o wiele mniejszy od Polski potencjał ludnościowy, odnotowując liczbę prawie 8 tys. zawodników. Natomiast, wszystkich grających i obiektów do gry jest w wymienionych krajach kilkukrotnie więcej.

Wbrew temu co się powszechnie uważa, golf w Europie Zachodniej i krajach anglosaskich popularyzuje się przede wszystkim poprzez publiczne, komunalne i ogólnodostępne pola golfowe, otwarte dla wszystkich, gdzie za niewielką opłatą całe rodziny mogą czerpać radość z gry. W Polsce doczekaliśmy się już pięknych pól golfowych z prawdziwego zdarzenia, zbudowanych z rozmachem i niczym nie ujmujących swym odpowiednikom w krajach wysokorozwiniętych. Ciągle doskwiera nam jednak niewielka liczba publicznych obiektów zlokalizowanych – dosłownie i w przenośni

Rozwój golfa w Polsce umożliwi powszechna dostępność publicznej infrastruktury golfowej w postaci strzelnic golfowych, czy w przypadku większego areału ziemi małych obiektów treningowych typu pitching & putt (krótkie dołki do 60 metrów każdy) oraz 9-dołkowe i 18-dołkowe pola golfowe zlokalizowane w bliskiej odległości szkół czy terenach rekreacyjnych, w obrębie miast i wsi.

Projekt kierowany jest do gmin z terenu całej Polski. Jego ideą jest uświadomienie inwestorów publicznych, jak przy stosunkowo małych nakładach można wybudować ciekawy obiekt golfowy, jak nim skutecznie i mądrze zarządzać, jak go rozwijać i w jaki sposób realizować założone cele promocyjne.

Czytaj dalej: Cele i misja programu

Lisia_2013_3 216