Śląski Klub Golfowy (model społeczny)

Pole golfowe w Siemianowicach Śląskich jest dobrym przykładem jak inicjatywa społeczna poparta stałym działaniem może skonkretyzować się w formie ciekawej realizacji inwestycji.

Pole golfowe w Siemianowicach Śląskich budowano etapami w miarę pozyskiwania środków finansowych. Pierwsze cztery dołki otwarto 7 czerwca 1997 roku. Budowę 9-dołkowego pola ukończono głównie dzięki grantowi pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Od lutego 2001 roku ŚKG jest zrzeszony w Polskim Związku Golfa. W 2002 r. ukończono budowę domku klubowego, przy wydatnej pomocy części członków Klubu. Jesienią 2002 r. obsiane zostały trawą kolejne trzy dołki. Najważniejszą inwestycją roku 2003 było przeprowadzenie nawodnienia istniejących greenów na polu golfowym oraz przygotowanie do budowy pozostałej części pola golfowego.

2004 rok to rozpoczęcie rozbudowy dotychczasowej dziewiątki z par 31 na par 36 i powiększenie terenu obiektu z 12 do 17 hektarów. Wzbogacono również park maszynowy o specjalistyczne maszyny, zmodyfikowano recepcję i rozbudowano zaplecze. W następnym roku oddano do użytku trzy nowe dołki gry oraz ćwiczebny putting green. Od 2005 roku funkcjonuje również na terenie Śląskiego Klubu Golfowego sklep golfowy. Jesienią 2006 roku rozpoczęto prace związane z powiększeniem terenu pola golfowego do rozmiarów pełno-wymiarowego 18-dołkowego pola par 72, o łącznej powierzchni ponad 40 hektarów. Pole to zostało udostępnione do gry we wrześniu 2007 roku.

W zadaniach klubu czytamy:

Misją Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich jest umożliwienie uprawiania na Śląsku gry w golfa oraz popularyzacji tego sportu poprzez:

  • prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności upowszechnienie i propagowanie gry w golfa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • stworzenie infrastruktury społecznej i zaplecza technicznego dla sportu golfowego, łącznie z budo-wą pawilonu klubowego,
  • budowę, utrzymanie i konserwację pola golfowego,
  • tworzenie i zacieśnianie więzi towarzyskich pomiędzy członkami klubu i ich rodzinami na tle wspólnych zainteresowań golfem.Śląski Klub Golfowy jest stowarzyszeniem powołanym w celach niezarobkowych.

Tym samym dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Najwyższą władzą w Klubie jest Walne Zgromadzenie, w którym mają prawo brać udział wszystkie osoby będące jego członkami.

Więcej o Śląskim Klubie Golfowym na oficjalnej stronie: www.skgolf.pl.