Srebrne Stawy – inwestycja proekologiczna, rewitalizacja terenów szkód górniczych

Pole golfowe w Bytomiu powstało na terenie byłej kopalni KWK Szombierki. Jest to pierwsze pole golfowe wybudowane na terenach pogórniczych.

Inwestorem i pomysłodawcą tego projektu jest pasjonat golfa Michał Goli. Dla realizacji inwestycji powo-łano spółkę Armada Development S.A., której celem jest przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego w Bytomiu Szombierkach.
Projekt zakłada szeroko pojętą rewitalizację terenów po byłej kopalni Szombierki. Wykorzystując potencjał tych terenów stworzono miejsce, w którym na nowo koncentruje się życie.

Teren inwestycji był pokryty kamieniem odwęglonym zwanym haldexem, nie posiadał warstwy glebowej i roślinności.

Zdjęcia 31-32. Stan krajobrazu przed rozpoczęciem inwestycji Srebrne Stawy.

Opracowaniem projektu pola golfowego w Bytomiu zajął się projektant pól golfowych Christoph Stadler. Szczególną uwagę projektant przywiązuje do walorów przyrodniczych, jakie oferuje teren inwestycji. Pracow-nia szczyci się faktem, że zaprojektowane przez nią pola zawsze poprawiają równowagę ekologiczną terenu. Jak podkreśla Christoph Stadler: „Jedynie zachowanie równowagi pomiędzy naturalnym krajobrazem a wyob-rażeniem przyszłego pola, sprawia, że każdy projekt jest wyjątkowy.” Pomysł jak i teren przeznaczony na pole golfowe w Bytomiu od początku spodobał się projektantom.

Bogactwo zieleni, stawy oraz ptactwo zainspirowały ich do stworzenia wyjątkowej oazy w centrum miasta. Projekt pola golfowego w Bytomiu powstał w 2010 r. i został skupiony wokół malowniczego zbiornika wodne-go, zasilanego wodami dołowymi nieczynnych kopalń.

Prace związane z formowaniem dołków pola golfowego oraz nawożeniem odpowiedniej mieszanki piasku i torfu rozpoczęto końcem 2010 r. a zakończono we wrześniu 2013 r. Na powierzchni 20 hektarów wybudowano 9 dołków pola golfowego oraz powołano klub golfowy Armada Golf Club.

Na terenie działa również driving range z 9 zadaszonymi stanowiskami do gry oraz zapleczem, putting i chipping green.

Pole golfowe w Bytomiu zachwyca swoją przyrodą i urozmaiconym krajobrazem. Inwestor planuje w najbliższym czasie budowę kolejnych 9 dołków.

Więcej informacji o polu Srebrne Stawy na oficjalnej stronie: www.srebrnestawy.pl.