Tokary Golf Club

Pole golfowe w Tokarach, niewielkiej miejscowości, która znajduje się w gminie Przodkowo, należącej do powiatu kartuskiego, to obiekt sportowy, którego powierzchnia liczy około 45 hektarów. Na malowniczym terenie Szwajcarii Kaszubskiej znajduje się 9 dołków przeznaczonych do gry w golfa.

Przy polu został powołany klub golfowy, który nosi nazwę „Tokary Golf Club”. Został on powołany wraz z powstaniem pola i działa na podstawie przepisów Ustaw: o kulturze fizycznej (z dnia 18.01.1996 Dz.U. z 1996 nr 25, poz.113), prawo o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U. nr 20 poz.104; 1990 poz. 86; 1996 nr 27 poz. 118) oraz statutu wewnętrznego. W związku z tym posiada on osobowość prawną, jednak nie pro-wadzi działalności gospodarczej.

Budowę Pola golfowego w Tokarach rozpoczęto w 2001 roku z inicjatywy właściciela, którym jest przedsię-biorca mieszkający w Gdyni. W 2003 roku zakończono budowę 9-dołkowego pola golfowego. W momencie ukończenia budowy klub liczył około 20 członków (za domek klubowy służyło jedno małe pomieszczenie, a driving range stanowiło kilka mat i „kawałek blachy” jako zadaszenie).

Wraz z sukcesywnym rozwojem klubu, w tym także wzrostem liczby graczy, w Tokarach poczyniono kolej-ne inwestycje. Zbudowano zadaszony driving range. Powiększono dom klubowy i dokończono budowę nawod-nienia greenów. Dalsze inwestycje były związane ze podnoszeniem standardu pola przez poprawienie jakości murawy na greenach i obszarach tee oraz oznakowaniem pola.

Ważnym elementem decydującym o rozwoju pola jest liczba członków klubu golfowego. W momencie roz-poczęcia działalności w 2001 roku było to 20 członków. Stały wzrost liczby członków doprowadził do aktual-nej liczby 220 członków. Wpływy z opłat członkowskich stanowią główne źródło przychodów przedsiębior-stwa. Największy wzrost liczby klubowiczów miał miejsce od 2008 do 2010 roku, kiedy to przybywało corocz-nie 30 osób. W tej chwili można powiedzieć, że od 3 lat pole jest na poziomie progu rentowności.

Klub w Tokarach czyni wiele starań, aby udostępnić pole maksymalnej liczbie ludzi. Scharakteryzowano kilka głównych czynników decydujących o liczbie graczy. W ocenie Tokary Golf Club (TGC) są to:

  • cena świadczonych usług – konkurencyjna cena we wszystkich kategoriach świadczonych usług;
  • dogodna lokalizacja – TGC jest położony blisko wszystkich 3 miast aglomeracji trójmiejskiej i nie-daleko lotniska;
  • dobra działalność szkoleniowa – kursy na Zieloną Kartę generują nowych graczy. Kluby, którym zależy na dużej liczbie graczy same muszą ich wyszkolić, a następnie dołożyć wszelkich starań, aby ludzie ci pozostali członkami klubu i aktywnymi graczami w golfa.

Przykładem takiej działalności w Tokarach są poniedziałkowe spotkania dla pań – Ladies Monday. Pierwszy cykl spotkań zakończył się sporym sukcesem. W finałowym turnieju wzięło udział 29 zawodniczek.

W przyszłości kompleks golfowy w Tokarach ma składać się z 27 dołków, z czego 18 będzie tworzyło peł-nowymiarowe pole, a pozostałe 9 będzie miejscem do nauki gry i treningu dla graczy z mniejszym doświadcze-niem. Pole golfowe w Tokarach z racji połoenia jest przeznaczone głównie dla mieszkańców Trójmiasta. Ze względu na sąsiedztwo lotniska zakłada się również znaczący udział graczy z Polski oraz gości z zagranicy. Wizja rozwoju pola jest sprecyzowana następująco: „W przyszłości będziemy dużym, dobrze znanym i chętnie odwiedzanym polem golfowym”.

Więcej o obiekcie na oficjalnej stronie www.tokarygolf.pl.