NTB Active Club – Głogów Małopolski

Wielkość terenu: 1 ha

Pole golfowe pitch & putt w Głogowie Małopolskim powstało z inicjatywy właścicieli terenu: Bogusławy i Macieja Twardzików. Inwestorem jest firma NTB Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych pod nazwą: Rozszerzenie działalności spółki NTB o nowe usługi szkoleniowo-rehabilitacyjno-rekreacyjne świadczone w nowoczesnym ośrodku.

Przedmiot zamówienia: budowa ogrodu golfowego pitch & putt.

Ponieważ teren wpisany jest w głogowskie lasy i dodatkowo licznie obsadzony roślinnością: trawy, wrzosy, krzewy i ozdobne drzewa, oczka wodne z tatarakiem i nenufarami, sztuczna rzeka (woda w obiegu zamknię-tym), bunkry nazwany został „Ogrodem Golfowym”.

W pierwszej wersji powstały:

 • driving range: zadaszony i oświetlony ze specjalnym mechanizmem do zbierania i mycia piłek. Z braku terenu – ograniczony siatką, trening uderzeń z mat;
 • treningowy putting green ze sztucznej trawy dla początkujących i dzieci;
 • 6-dołkowe pole pitch & putt z profesjonalnymi greenami, przeszkodami i oznaczeniami jak na dużym polu golfowym. Pomysłodawcom chodziło o to, aby każdy, kto tutaj rozpocznie swoją przygodę z gol-fem, poznał także zasady gry i reguły zachowania się na polu golfowym;
 • dodatkowa infrastruktura rekreacyjna dla osób towarzyszących: boisko do gry w bule, siatkówka pla-żowa, symulator strzelecki oraz plac zabaw dla dzieci; uzupełnieniem jest „polowa kuchnia” z piecem na drewno oraz zadaszone ognisko, co stwarza możliwość wzmocnienia się po wysiłku fizycznym i za-spokojenie pragnienia;
 • dom klubowy oraz pomieszczenie na szatnię z prysznicem i magazynem do przechowywania sprzętu;
 • ekrany akustyczne – oddzielające obiekt od funkcjonującej fabryki styropianu, co pozwoliło stworzyć atmosferę sprzyjającą relaksowi i wyciszeniu;
 • oświetlenie i nagłośnienie.

Do utrzymania profesjonalnego wyglądu, zakupiono maszyny i urządzenia ogrodnicze, a zatrudnieni ogrodnicy przeszli szereg szkoleń na profesjonalnych polach golfowych.

Osoby zatrudnione:
– ogrodnicy (2 osoby);
– kierownik /manager (1 osoba);
– instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością golf, który pełni także funkcję recepcjonisty (1 osoba).

Historia powstania obiektu:

 • 2008 – projekt oraz początki prac ziemnych i formowania terenu, podbudowa pod greeny, drenaż, instalacja automatycznego nawadniania, wykonanie oczek wodnych i kanału wodnego wraz z systemem pomp i filtrów (sztuczna rzeka), dekoracyjne oświetlenie terenu, mała architektura: murki oporowe, kładki nad rzeką, bunkry z piaskiem, ławeczki;
 • 1, 2, 3.05.2009 – wysiew trawy na fairwaye i na greeny, nasadzenia krzewów, drzew, traw, bylin i roślin jednorocznych. Ciągła pielęgnacja zieleni;
 • 30.08.2009 – otwarcie ogrodu golfowego i I Turniej Pitch & Putt Pro-Am.
 • 2010 – budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy do gry w tenisa, futsal, siat-kówkę; ponadto przystosowano ją do zimowych zajęć Indoor Golfa – trening odbywa się na matach, ściany zabezpieczone drobną siatką, ustawione cele, wykonano ścieżki do puttowania; zakupiony został sprzęt do filmowania i wizualnej analizy swingu;
 • budowa toru do gry w bule, placu zabaw dla dzieci, domku klubowego.
 • 2012 – rozbudowa pola golfowego o kolejne 3 greeny i tak powstała, pierwsza w Polsce 9-dołkowa Short Golf Academy, dostosowana do wymogów FIPPA – międzynarodowej organizacji krótkiej gry: długości doł-ków do 90 m i gra z mat; w tym roku Short Golf Academy otrzymała rekomendację PZG jako wzorco-wy ośrodek szkoleniowy dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • również w 2012 powstaje budynek recepcji.

Dokumenty inwestycyjne:

 • Ocena oddziaływania na środowisko naturalne:
  Realizowany projekt był uznany za neutralny dla środowiska naturalnego. Ta neutralność inwestycji wyni-ka z faktu zgodności z wszystkimi dyrektywami Unii Europejskiej związanymi z ochroną środowiska.
 • Pozwolenie na budowę: 25.06.2009 r.
 • Decyzja o warunkach zabudowy: 15.12.2008 r.
 • Decyzja: pozwolenie wodnoprawne na budowę:

  Nie wymagane były warunki na przyłączenia i oświadczeń jednostek organizacyjnych o zapewnieniu do-staw energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, ponieważ projektowane przyłącza były wykonane podlicznikowo do sieci, które są własnością inwestora – firmy NTB.

Więcej o obiekcie na oficjalnej stronie NTB Active Club: www.ntbactiveclub.pl.