UPOWSZECHNIANIE GOLFA W POLSCE POPRZEZ TWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY GOLFOWEJ
Lisia_2013_3 159
27 lipca 2015

Debiut akademii golfowej w Lublinie

W Lublinie w golfa gra około 200 osób. Lubelscy miłośnicy tego sportu doczekali się swojego obiektu. Pod koniec lipca nad Zalewem Zemborzyckim odbyły się pierwsze zawody na akademii działającej pod zarządem Lubelskiego Klubu Golfowego.

Budowa „Akademii Golfa” nad Zalewem Zemborzyckim jest częścią europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, w ramach priorytetu VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Koszt inwestycji to 1,2 mln zł, z czego 668 tys. zł stanowiło dofinansowanie z funduszy UE.

Obiekt (4 ha) wchodzi w skład Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji położonego nad zbiornikiem retencyjnym na rzece Bystrzycy w Lublinie. Pole składa się z 6 dołków, driving range’u z 15 stanowiskami (część zadaszona), 18-stu torów do mini golfa i wypożyczalni sprzętu. Dodatkowo wybudowany został budynek dydaktyczny, w którym odbywać się będą zajęcia teoretyczne z młodzieżą.

Głównym celem projektu było poszerzenie oferty turystycznej nad Zalewem Zemborzyckim. Jego realizacji przyczyni się min. do uatrakcyjnienia bazy turystycznej nad Zalewem, zmniejszenia „sezonowości” w dostępności do bazy sportowej, zapewnienia infrastruktury do organizacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, mieszkańców Lubelszczyzny i turystów.

Planowane jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół oraz bezpłatnej nauki (szkółki niedzielnej) dla najmłodszych.

W sobotę 25 lipca w pierwszych zawodach rozgrywanych na tym polu rywalizowało 48 zawodników. Juniorzy rozgrywali 12 dołków, a seniorzy 18.

Cennik

Mini Golf – 18 torów
poniedziałek – piątek
dorośli – 10 pln, dzieci – 5 pln

weekend
dorośli – 12 pln, dzieci – 6 pln

Driving Range – koszyk 40 piłek
dorośli – 15 pln
członek PLKG – 12 pln
juniorzy – 10 pln

Cennik 6 dolkowego pola golfowego
cena za przejście 6 dołków 30 pln
cena za przejście 12 dołków 40 pln
cena za przejście 18 dołków 50 pln

Więcej informacji na stronie akademii golfa TUTAJ i na Facebooku: TUTAJ.