UPOWSZECHNIANIE GOLFA W POLSCE POPRZEZ TWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY GOLFOWEJ
golf
7 listopada 2018

Gliwice: Łąki Kłodnicy zostaną zrekultywowane. Ma tam powstać pole golfowe.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach ogłosił przetarg na rekultywację tzw. Łąk Kłodnicy, znajdujących się na granicy Sośnicy i Ligoty Zabrskiej. Niewykluczone, że na tym obszarze powstanie pole golfowe.

Inwestycja ma objąć zdegradowane tereny o obszarze niespełna 22 ha, położone przy ul. Kujawskiej i ul. Królewskiej Tamy. Jak podkreślają urzędnicy, po zakończeniu prac mają one służyć mieszkańcom.

„Zaplanowane prace obejmują szereg robót zmierzających do tego, aby w przyszłości teren pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Na obszarze objętym rekultywacją powstaną m.in. ozdobne trawniki. W ramach inwestycji stworzone zostaną też miejsca do gier zespołowych” mówi Iwona Janik, rzeczniczka MZUK w Gliwicach.

Pierwsza taka inwestycja w Gliwicach

Jak wynika z treści ogłoszonego przez MZUK przetargu, jednym z elementów rekreacyjno-wypoczynkowych na Łąkach Kłodnicy może być pole golfowe. Byłaby to pierwsza tego typu inwestycja w Gliwicach i jedna z pierwszych na Górnym Śląsku. Do tej pory w regionie funkcjonuje zaledwie kilka takich miejsc, m.in. w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu czy Mikołowie.

W pierwszej kolejności na Łąkach Kłodnicy wykonane mają zostać prace agrotechniczne i melioracyjne związane z odwodnieniem terenu. Usunięta zostanie też część drzew i krzewów.

Termin składania ofert w przetargu na zagospodarowanie terenu upływa 14 listopada.

Szczegóły na BIP MZUK Gliwice.